Aktualności


Świadectwa zdrowia świń

Urzędowi lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania świadectw zdrowia, w które obowiązkowo zaopatruje się świnie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na terenie powiatu kluczborskiego W odnośniku link do tabeli z wyznaczonymi lekarzami weterynarii Lek.wet. Andrzej Giedrojć – 603-674-382 Lek.wet. Andrzej Skibiński – 602-527-685 Lek.wet. Kazimierz Łagowski – 604-155-122 Lek.wet. Adam Mańdziuk – 604-806-515 Lek.wet. Radosław Plesner – 668-179-630 Lek.wet. Adam Kosarewicz – 503-188-090 Lek.wet. Dawid Wewiór – 697-332-631 Lek.wet. Andrzej Karpusiewicz – […]


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r. w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 18 grudnia 2016 r., w godzinach wieczornych, potwierdzono wystąpienie piątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, w gospodarstwie przyzagrodowym, w którym utrzymywane były 72 sztuki drobiu różnych gatunków, tj. kury, w tym kury ozdobne, kaczki i perliczki. Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby położone jest w gminie Przemyśl (powiat przemyski, województwo podkarpackie). Badanie laboratoryjne próbek pobranych od ptaków z tego gospodarstwa, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy ptaków w Państwowym Instytucie […]