Uncategorized


GRYPA PTAKÓW (HPAI)

Na podstawie rozporządzenia nr 0510/P/2/2023 Wojewody Opolskiego zostaje uchylone rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/20/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów namysłowskiego,kluczborskiego i opolskiego


Nowe ogniska HPAI (podtyp: H5N1)

W związku z potwierdzeniem w dniu 21.09.2022. na terenie kraju 35 ogniska HPAI w 2022 roku oraz okresem jesienno – zimowym związanym z sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń HPAI u drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku przypomina o przestrzeganiu obowiązujących zasad utrzymywania drobiu. Informuje również, że w przypadku wystąpienia w gospodarstwie grypy ptaków przy braku zachowania bioasekuracji, właścicielowi stada ptaków nie przysługuje odszkodowanie.


Pomoc finansowa dla pszczelarzy

ARiMR z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ m. in. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. […]


Ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje, iż lekarzami wyznaczonymi do badania przed i poubojowego zwierząt rzeźnych oraz badania mięsa w kierunku włośni w powiecie kluczborskim są: lek. wet. Karolina Gąsiewicz – tel.728 852 831 lek. wet. Andrzej Giedrojć – tel. 603 674 382 Zgodnie z § 3, ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz Weterynarii  dopuszcza – PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU […]


GRYPA PTAKÓW

Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z dnia 14 lutego 2022 r. zostało uchylone rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie gminy Byczyna.


Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 -PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie PLANU BEZPIECZŃSTWA BIOLOGICZNEGO Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.