Uncategorized


Obowiązek zgłaszania drobiu !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.   Wypełniony formularz „Zgłoszenie utrzymywania drobiu i innych ptaków” należy: złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku […]


Gmina Wołczyn -rozszerzenie strefy różowej!!!

Od dnia 22 sierpnia 2023r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1643 z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Cała gmina Wołczyn, cała gmina Lasowice Wielkie i część gminy Kluczbork znajdują się od 22.08.2023r. w strefie objętej ograniczeniami II – czyli różowej. Przemieszczanie świń może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku (wydanie decyzji). Wniosek o przemieszczenie należy złożyć w PIW […]


Nowe rozporządzenie w sprawie ASF

Przekazujemy w linku poniżej materiały z GIW przeznaczone dla  wszystkich hodowców świń, rolników i innych zainteresowanych podmiotów w związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z   dnia 16marca 2023 r. ustanawiającego środki  szczególne w  zakresie  zwalczania chorób w odniesieniu do ASF oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i  zmian  w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych. http://www.wiw.opole.pl/ewdehui73283241/materialy-dla-rolnikow.pptx