Uncategorized


Nowe rozporządzenie w sprawie ASF

Przekazujemy w linku poniżej materiały z GIW przeznaczone dla  wszystkich hodowców świń, rolników i innych zainteresowanych podmiotów w związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z   dnia 16marca 2023 r. ustanawiającego środki  szczególne w  zakresie  zwalczania chorób w odniesieniu do ASF oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i  zmian  w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych. http://www.wiw.opole.pl/ewdehui73283241/materialy-dla-rolnikow.pptx


UWAGA!!! STREFA RÓŻOWA ASF W POWIECIE KLUCZBORSKIM !!!

ooo IOBSZAR NIEBIESKI ooo II OBSZAR RÓŻOWY ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/224 z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń od 04.02.2023 –gmina Byczyna;–część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w […]


GRYPA PTAKÓW (HPAI)

Na podstawie rozporządzenia nr 0510/P/2/2023 Wojewody Opolskiego zostaje uchylone rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/20/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów namysłowskiego,kluczborskiego i opolskiego