Uncategorized


ASF- OBSZAR ZAGROŻONY !

W związku  z wyznaczeniem ogniska ASF w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice, gm. Łubnice, powiat wieruszowski, województwo łódzkie, część gminy Byczyna na terenie powiatu kluczborskiego znajduje się na terenie zagrożonym. Obejmuje on miejscowości :Byczyna, Jaśkowice, Borek, Gołkowice, Roszkowice, Sierosławice, Wojsławice. Na obszarze zagrożonym   nakazuje się: a) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych, b) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie […]


ASF -informacje dla hodowców

ulotka ASF cz II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF     ulotka asf -hodowcy


OGŁOSZENIE Hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu kluczborskiego

  OGŁOSZENIE   Hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu kluczborskiego                                                                                                                                          W związku  z  pismem Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącym możliwości skorzystania z programu pomocowego dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje, iż program ten ma szczególne  zastosowanie w przypadku wydania decyzji zakazującej utrzymywania świń w gospodarstwie w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń ( ASF). Decyzja taka może zostać wydana w oparciu o zapisy art. 44 ust.1 pkt 9,art. 45 ust1 pkt 3a, art. 47 ust. 1 […]