Ubój zwierzęcia z konieczności poza rzeźnią

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje, że w związku z aktualną sytuacją prawną w przypadku uboju z konieczności zwierzęcia gospodarskiego, hodowca jest zobowiązany posiadać poprawnie wypełniony i podpisany przez właściciela zwierzęcia dokument: „Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju”, który jest niezbędny  do wystawienie przez lekarza weterynarii „świadectwa urzędowego w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią” .  Świadectwo wystawiane jest przez lekarza weterynarii zatrudnionego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Zgłoszenia ubojów z konieczności przyjmowane są w godzinach pracy inspektoratu tj. […]


GRYPA PTAKÓW

W związku pojawieniem się na terenie naszego kraju zjadliwej grypy ptaków, przypominamy hodowcom drobiu o konieczności stosowania się do nakazów  i zakazów zawartych   –  w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017r( Dz.U.2017 poz. 722). Aktualne informacje można uzyskać ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii :       https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow


Zgnilec amerykański pszczół

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/6/2019  w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół   Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/7/2019  zmieniające rozporządzenie nr 0510/P/6/2019