GRYPA PTAKÓW

W związku pojawieniem się na terenie naszego kraju zjadliwej grypy ptaków, przypominamy hodowcom drobiu o konieczności stosowania się do nakazów  i zakazów zawartych   –  w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017r( Dz.U.2017 poz. 722). Aktualne informacje można uzyskać ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii :       https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow


Zgnilec amerykański pszczół

Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/6/2019  w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół   Rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/7/2019  zmieniające rozporządzenie nr 0510/P/6/2019


Wzór oświadczenia lekarza weterynarii i przedsiębiorcy sektora spożywczego (rolnika) dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

oświadczenie dla lekarza weterynarii – wzór oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego (rolnik) – wzór   Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty: oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji; zaświadczenie lekarza weterynarii – stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz […]