Wzór oświadczenia lekarza weterynarii i przedsiębiorcy sektora spożywczego (rolnika) dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią.

oświadczenie dla lekarza weterynarii – wzór oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego (rolnik) – wzór   Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty: oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji; zaświadczenie lekarza weterynarii – stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz […]


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku, realizując niektóre zapisy Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące szkoleń dla pracowników rzeźni oraz osób dokonujących ubojów na użytek własny, a także wydawania świadectw kwalifikacji i zaświadczeń związanych z ww. szkoleniami, informuje o możliwości uczestnictwa w takim szkoleniu. Pierwsze szkolenie będzie dotyczyć uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny ( ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela ), a także w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym. Osoby zainteresowane, proszone są o telefoniczny lub pisemny kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kluczborku ( tel. 77-4182700 ), celem zadeklarowania uczestnictwa w takim szkoleniu. O terminie i miejscu szkolenia osoby te zostaną indywidualnie powiadomione. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku lek. wet. Krzysztof Bocianek


Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 27 00, adres e-mail; piw.kluczbork@wiw.opole.pl W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kluczborku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Rafał Gnot, adres e-mail; r.gnot@piwkluczbork.pl

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, nr tel. 77 54 17 161, adres e-mail; piw.opole@wiw.opole.pl W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opolu są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Wojciech Huczyński, adres e-mail; wojciech@huczynski.pl