OGŁOSZENIE Hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu kluczborskiego

  OGŁOSZENIE   Hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu kluczborskiego                                                                                                                                          W związku  z  pismem Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącym możliwości skorzystania z programu pomocowego dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje, iż program ten ma szczególne  zastosowanie w przypadku wydania decyzji zakazującej utrzymywania świń w gospodarstwie w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń ( ASF). Decyzja taka może zostać wydana w oparciu o zapisy art. 44 ust.1 pkt 9,art. 45 ust1 pkt 3a, art. 47 ust. 1 […]


Zgnilec amerykański pszczół -nowe granice obszaru zapowietrzonego

rozporządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2020r. Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się: przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia,pszczół, pni pszczelich, plastrów, produktów pszczelich oraz sprzętu  i narzędzi używanych do pracy  w pasiece, bez zgody właściwego Powiatowego lekarza Weterynarii oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.


Ubój zwierzęcia z konieczności poza rzeźnią

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje, że w związku z aktualną sytuacją prawną w przypadku uboju z konieczności zwierzęcia gospodarskiego, hodowca jest zobowiązany posiadać poprawnie wypełniony i podpisany przez właściciela zwierzęcia dokument: „Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju”, który jest niezbędny  do wystawienie przez lekarza weterynarii „świadectwa urzędowego w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią” .  Świadectwo wystawiane jest przez lekarza weterynarii zatrudnionego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Zgłoszenia ubojów z konieczności przyjmowane są w godzinach pracy inspektoratu tj. […]


GRYPA PTAKÓW

W związku pojawieniem się na terenie naszego kraju zjadliwej grypy ptaków, przypominamy hodowcom drobiu o konieczności stosowania się do nakazów  i zakazów zawartych   –  w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  z dnia 4 kwietnia 2017r( Dz.U.2017 poz. 722). Aktualne informacje można uzyskać ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii :       https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow