Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 27 00, adres e-mail; piw.kluczbork@wiw.opole.pl W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kluczborku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Rafał Gnot, adres e-mail; r.gnot@piwkluczbork.pl


Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii, reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole, nr tel. 77 54 17 161, adres e-mail; piw.opole@wiw.opole.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opolu są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Wojciech Huczyński, adres e-mail; wojciech@huczynski.pl