Komunikat: transport zwierząt w wysokich temperaturach


W związku z rozpoczęciem okresu letniego, a co za tym idzie występowaniem wysokich temperatur powietrza, przekraczających 30°C, konieczna jest aktywna ochrona zwierząt w transporcie. W związku z powyższym powiatowi lekarze weterynarii po przeanalizowaniu, przedstawionych przez przewoźników, dzienników podróży oraz prognozowanych temperatur powietrza na trasie przejazdu zwierząt, mogą odmówić zatwierdzenia dziennika podróży oraz wystawienia świadectwa zdrowia dla zwierząt w przypadku potwierdzenia występowania temperatur zagrażających zdrowiu lub/i życiu zwierząt oraz braku wyposażenia środków transportu zwierząt w aktywne systemy chłodzenia.
Ponadto informuję, że niektóre kraje Unii Europejskiej, na podstawie analizy prognoz pogody, na bieżąco wprowadzają zakazy dotyczące przewozów zwierząt przez lub na ich terytoria. Powiatowi lekarze weterynarii są informowani o zakazach wprowadzonych przez kraje członkowskie.
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się broszury, przewodniki oraz filmy dotyczące dobrych praktyk w transporcie zwierząt:


https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-opracowane-w-ramach-projektu-finansowanego-przez-ke-dotyczace-transportu-zwierzat