Nowe rozporządzenie w sprawie ASF


Przekazujemy w linku poniżej materiały z GIW przeznaczone dla  wszystkich hodowców świń, rolników i innych zainteresowanych podmiotów w związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z   dnia 16marca 2023 r. ustanawiającego środki  szczególne w  zakresie  zwalczania chorób w odniesieniu do ASF oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i  zmian  w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych.

http://www.wiw.opole.pl/ewdehui73283241/materialy-dla-rolnikow.pptx