Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku, realizując niektóre zapisy Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące szkoleń dla pracowników rzeźni oraz osób dokonujących ubojów na użytek własny, a także wydawania świadectw kwalifikacji i zaświadczeń związanych z ww. szkoleniami, informuje o możliwości uczestnictwa w takim szkoleniu. Pierwsze szkolenie będzie dotyczyć uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny ( ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela ), a także w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym. Osoby zainteresowane, proszone są o telefoniczny lub pisemny kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Kluczborku ( tel. 77-4182700 ), celem zadeklarowania uczestnictwa w takim szkoleniu. O terminie i miejscu szkolenia osoby te zostaną indywidualnie powiadomione. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku lek. wet. Krzysztof Bocianek