UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY CIELĄT, OWIEC I KÓZ


Właściciele gospodarstw dokonujących uboju na użytek własny : cieląt do 6 m-ca życia,  owiec i kóz zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku o zamiarze dokonania takiego uboju na 24 godziny przed ubojem.

Powstałe odpady i materiały  SRM należy przekazać do uprawnianych zakładów utylizacyjnych:

 

Zakład Rolniczo Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A ul.Przemysłowa 4,  Śmiłowo 64-810 Kaczory

tel. 77 421 24 18, 667 984 234

 

Zakład Utylizacyjny Padłych Zwierząt  Przedsiębiorstwo JASTA Sp.zo.o Danielów 5, 97-360 Kamieńsk

tel: 44 681 75 86, 691 698 900