WAŻNE INFORMACJE dla gospodarstw w obszarach: III – czerwonej i I – niebieskiej:


NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  I i III POSIADACZ ŚWIŃ INFORMUJE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA ŚWINI !!!

NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  I i III OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  PRZEMIESZCZANIA  ŚWIŃ  Z  GOSPODARSTW NA NICH  POŁOŻONYCH

 UZYSKANIE ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU MOŻNA OTRZYMAĆ M.IN. PO:

1) ZŁOŻENIU WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  KLUCZBORKU; (pobierz  tutaj) Wniosek nie jest konieczny przy przemieszczaniu świń z obszaru I (niebieskiego) do zakładów (rzeźni)

2) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ OZNAKOWANIA  ZWIERZĄT (IRZ);

3) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ  BIOASEKURACJI  (pobierz  tutaj);

4) BADANIU KLINICZNYM ZWIERZĄT PRZEPROWADZONYM PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

5) UJEMNYM WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE.

– DOPUSZCZA SIĘ UBÓJ NA TERENIE GOSPODARSTWA ŚWIŃ NA  POTRZEBY  WŁASNE tylko w przypadku:

1) ZŁOŻENIA WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  KLUCZBORKU; (pobierz  tutaj);

2) ŚWIŃ POCHODZĄCYCH Z  TEGO GOSPODARSTWA;

3) PRZEPROWADZENIA BADANIA PRZEDUBOJOWEGO ZWIERZĄT ORAZ  BADANIA  POUBOJOWEGO MIĘSA PRZEZ  URZĘDOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII;

4) UJEMNEGO WYNIKU BADANIA  W KIERUNKU  ASF (pobraniu krwi) – W MOMENCIE, KIEDY TAKIE  BADANIE  JEST WYMAGANE.