Rolniczy Handel Detaliczny


Poniżej umieszczono link do poradnika: „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim
łańcuchu dystrybucji”
, który ma służyć pszczelarzom pozyskującym i wprowadzającym do
obrotu miód na niewielką skalę jako krajowe wytyczne dobrej praktyki.

https://pcpl.wrotapodlasia.pl/pl/polecane_opracowania/poradnik-miodowy/poradnik-miodowy.html

ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników1

wniosek

zalacznik II rozdział III rozp. 852- 2004

Rozporządzenie 852-2004

Rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania