Komunikat: transport zwierząt w wysokich temperaturach

W związku z rozpoczęciem okresu letniego, a co za tym idzie występowaniem wysokich temperatur powietrza, przekraczających 30°C, konieczna jest aktywna ochrona zwierząt w transporcie. W związku z powyższym powiatowi lekarze weterynarii po przeanalizowaniu, przedstawionych przez przewoźników, dzienników podróży oraz prognozowanych temperatur powietrza na trasie przejazdu zwierząt, mogą odmówić zatwierdzenia dziennika podróży oraz wystawienia świadectwa zdrowia dla zwierząt w przypadku potwierdzenia występowania temperatur zagrażających zdrowiu lub/i życiu zwierząt oraz braku wyposażenia środków transportu zwierząt w aktywne systemy chłodzenia.Ponadto informuję, że niektóre […]


Gmina Kluczbork w strefie różowej

W związku  z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2024/1661 z dnia 5 czerwca 2024 r.  zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, od dnia 07.06.2024 r. cała gmina Kluczbork znajdować się będzie w strefie różowej. W związku z tym, przed przemieszczeniem świń należy uzyskać zezwolenie w postaci decyzji od Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wnioski, wraz z opłata skarbową w wysokości 10 zł, należy składać min. 10 dni przed planowaną wysyłką zwierząt, w siedzibie PIW […]


Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) w powiecie brzeskim

Główny Inspektorat Weterynarii informuje o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypyptaków (HPAI) u drobiu nr 13 w 2024 r. na podstawie wyników badań laboratoryjnychotrzymanych 12 lutego 2024 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PaństwowegoInstytutu Badawczego (PIWet – PIB) w Puławach.Ognisko HPAI nr 13 zostało stwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 12lutego br. w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 43 396 indyków rzeźnych w miejscowości Borkowice, gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, woj. opolskie. Dnia 14 lutego stwierdzono również ognisko grypy ptaków, podtyp H5N1 […]


ELEKTRONICZNE SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku o przemieszczenie zwierząt, ubój gospodarski, rejestrację działalności (RHD, SB) i inne, można składać online za pomocą Profilu Zaufanego poprzez stronę: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_1645_00 Aktualne wnioski wraz z obowiązującą opłatą znajdują się w zakładce DRUKI DO POBRANIA. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej: RACHUNEK BANKOWY NA KTÓRY MOŻNA WPŁACIĆ NALEŻNĄ OPŁATĘ SKARBOWĄ: URZĄD MIEJSKI W KLUCZBORKU 55 1240 1662 1111 0000 2655 9410 Wnioski można również wysyłać za pomocą E-Doręczeń na adres: AE:PL-34521-34915-IRCSD-24 lub […]


Obowiązek zgłaszania drobiu !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.   Wypełniony formularz „Zgłoszenie utrzymywania drobiu i innych ptaków” należy: złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku […]


Gmina Wołczyn -rozszerzenie strefy różowej!!!

Od dnia 22 sierpnia 2023r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1643 z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Cała gmina Wołczyn, cała gmina Lasowice Wielkie i część gminy Kluczbork znajdują się od 22.08.2023r. w strefie objętej ograniczeniami II – czyli różowej. Przemieszczanie świń może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku (wydanie decyzji). Wniosek o przemieszczenie należy złożyć w PIW […]