Druki do pobrania


Przypomina się, że godnie z treścią art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z dnia 2023.04.25), podania wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.