Apel do hodowców drobiu.


Z powodu wystąpienie przypadków wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich
  • nie karmić drobiu na  zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których maja dostęp ptaki dzikie
  • stosować odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po wolnym wybiegu

Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary.