ASF -nowe wymogi dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie


tekst rozporządzenia

28 lutego 2018r. wchodzą w życie nowe przepisy odnośnie wymagań  w zakresie bioasekuracji  w gospodarstwach utrzymujących świnie, znajdujących się poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia  w związku  z ASF.