Gmina Kluczbork w strefie różowej


W związku  z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2024/1661 z dnia 5 czerwca 2024 r.  zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, od dnia 07.06.2024 r. cała gmina Kluczbork znajdować się będzie w strefie różowej. W związku z tym, przed przemieszczeniem świń należy uzyskać zezwolenie w postaci decyzji od Powiatowego Lekarza Weterynarii. Wnioski, wraz z opłata skarbową w wysokości 10 zł, należy składać min. 10 dni przed planowaną wysyłką zwierząt, w siedzibie PIW Kluczbork lub za pomocą e-doręczeń, e-PUAP. Wzór wniosku znajduje się w zakładce DRUKI DO POBRANIA – dla rolników

Link do rozporządzenia  : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401661