Gmina Wołczyn -rozszerzenie strefy różowej!!!


Od dnia 22 sierpnia 2023r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/1643 z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Cała gmina Wołczyn, cała gmina Lasowice Wielkie i część gminy Kluczbork znajdują się od 22.08.2023r. w strefie objętej ograniczeniami II – czyli różowej. Przemieszczanie świń może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku (wydanie decyzji). Wniosek o przemieszczenie należy złożyć w PIW Kluczbork, wraz z opłatą skarbową 10 zł , na kilka ok. 5-7 dni przed planowaną wysyłką świń. Zmiany obowiązują od dnia jutrzejszego, tj. 22 sierpnia 2023 r.