Obowiązek zgłaszania drobiu !!!


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.  

Wypełniony formularz „Zgłoszenie utrzymywania drobiu i innych ptaków” należy:

  • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku lub
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork lub
  • przesłać drogą e-mail na adres: piw.kluczbork@wiw.opole.pl.

Formularz można znaleźć w zakładce: DRUKI DO POBRANIA > dla rolników > Zgłoszenie utrzymywania drobiu i innych ptaków

Polski drób jest bezkonkurencyjny - Nasza Rola