OGŁOSZENIE Hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu kluczborskiego


 

OGŁOSZENIE

  Hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu kluczborskiego 

                                                                                                                                       

W związku  z  pismem Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącym możliwości skorzystania z programu pomocowego dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje, iż program ten ma szczególne  zastosowanie w przypadku wydania decyzji zakazującej utrzymywania świń w gospodarstwie w przypadku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń ( ASF). Decyzja taka może zostać wydana w oparciu o zapisy art. 44 ust.1 pkt 9,art. 45 ust1 pkt 3a, art. 47 ust. 1 lub art. 48b ust 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1967). Hodowca trzody chlewnej, którego decyzja ta dotyczy, może skorzystać z programu pomocowego realizowanego przez ARiMR dla producentów świń, w  sytuacji  zaprzestania produkcji tych zwierząt.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                                                                                          w Kluczborku

                                                                                                                                                lek. wet. Krzysztof Bocianek