Rolniczy Handel Detaliczny


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje o możliwości udostępnienia rolnikom zajmującym się przetwórstwem mleka „Poradnika dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka”.