ELEKTRONICZNE SKŁADANIE WNIOSKÓW


Wnioski do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku o przemieszczenie zwierząt, ubój gospodarski, rejestrację działalności (RHD, SB) i inne, można składać online za pomocą Profilu Zaufanego poprzez stronę: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/99_1645_00

Aktualne wnioski wraz z obowiązującą opłatą znajdują się w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej:

RACHUNEK BANKOWY NA KTÓRY MOŻNA WPŁACIĆ NALEŻNĄ OPŁATĘ SKARBOWĄ:

URZĄD MIEJSKI W KLUCZBORKU

55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Wnioski można również wysyłać za pomocą E-Doręczeń na adres: AE:PL-34521-34915-IRCSD-24 lub osobiście w siedzibie Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku.