Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 -PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO


Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie PLANU BEZPIECZŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.