piwkluczbork


GRYPA PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje o wyznaczeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie miejscowości Dzietrzkowice, powiat wieruszowski, woj. łódzkie. Część wyznaczonego obszaru zapowietrzonego i zagrożonego znajduje się na terenie powiatu kluczborskiego. Miejscowości w obszarze zagrożonym : Borek, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Roszkowice, Sierosławice, Wojsławice, Nasale, Gosław, Paruszowice Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, nakazuje się:1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu […]


Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 -PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie PLANU BEZPIECZŃSTWA BIOLOGICZNEGO Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.


WAŻNE INFORMACJE dla gospodarstw w obszarach: III – czerwonej i I – niebieskiej:

– NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  I i III POSIADACZ ŚWIŃ INFORMUJE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA ŚWINI !!! – NA OBSZARACH   OBJĘTYCH  OGRANICZENIAMI  I i III OBOWIĄZUJE  ZAKAZ  PRZEMIESZCZANIA  ŚWIŃ  Z  GOSPODARSTW NA NICH  POŁOŻONYCH  UZYSKANIE ODSTĘPSTWA OD ZAKAZU MOŻNA OTRZYMAĆ M.IN. PO: 1) ZŁOŻENIU WNIOSKU  DO  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W  KLUCZBORKU; (pobierz  tutaj) Wniosek nie jest konieczny przy przemieszczaniu świń z obszaru I (niebieskiego) do zakładów (rzeźni) 2) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ OZNAKOWANIA  ZWIERZĄT (IRZ); 3) SPEŁNIENIU  WYMAGAŃ  BIOASEKURACJI  […]


Wsparcie na bioasekurację

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 10  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 6.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym  utrzymywane są świnie  – mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% wydatków poniesionych w danym […]


ASF- OBSZAR ZAGROŻONY !

W związku  z wyznaczeniem ogniska ASF w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice, gm. Łubnice, powiat wieruszowski, województwo łódzkie, część gminy Byczyna na terenie powiatu kluczborskiego znajduje się na terenie zagrożonym. Obejmuje on miejscowości :Byczyna, Jaśkowice, Borek, Gołkowice, Roszkowice, Sierosławice, Wojsławice. Na obszarze zagrożonym   nakazuje się: a) oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych, b) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie […]


ASF -informacje dla hodowców

ulotka ASF cz II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF     ulotka asf -hodowcy