Zespół ds. pasz i utylizacji


Do zadań zespołu do spraw pasz i utylizacji należy:

 1. Nadzór nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, pobieranie prób do badań monitoringowych, nadzór nad podmiotami wytwarzającymi, obracającymi, transportującymi i stosującymi pasze;
 2. Organizacja i koordynacja nadzoru nad stosowaniem pasz leczniczych;
 3. Nadzór nad podmiotami produkującymi żywność pochodzenia zwierzęcego w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 4. Nadzór nad podmiotami produkującymi żywność w zakresie pozyskiwania i sprzedaży materiałów paszowych pozyskiwanych przy wytwarzaniu tych środków spożywczych.
 5. Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów;
 6. Przygotowywanie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań;
 7. Prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z przepisów;
 8. Pobieranie prób do badań monitoringowych, w paszach na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych , oraz wody;
 9. Nadzór nad podmiotami sektora utylizacyjnego oraz innymi podmiotami w zakresie utylizacji;
 10. Sporządzanie powiatowych planów gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;
 11. Obsługa programów informatycznych funkcjonujących w Inspektoracie;