Organizacja inspektoratu


Organizacja Inspektoratu
Organizację Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku

Kierownictwo
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku lek. wet. Rafał Gnot
Tel. służbowy 691491917
adres e-mailowy r.gnot@piwkluczbork.pl

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku lek. wet. Katarzyna Lech
Tel. służbowy 691480135
adres e-mailowy k.lech@piwkluczbork.pl

Zespół do spraw administracyjnych – sekretariat

Starszy Inspektor Administracyjny Lilia Krawczyk

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt  lek. wet. Urszula Pękala – Duda
Tel. służbowy 601089913
adres e-mailowy u.duda@piwkluczbork.pl

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt lek. wet. Magdalena Konwant
Tel. służbowy 694449083
adres e-mailowy m.konwant@piwkluczbork.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt mgr inż. Wiktoria Bujak
Tel. służbowy 694449085
adres e-mailowy w.bujak@piwkluczbork.pl

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności lek. wet. Anna Jankowska – Czuczwara
Tel. służbowy 698691029
adres e-mailowy a.czuczwara@piwkluczbork.pl,

Zespół do spraw pasz i utylizacji
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji dr n. wet. Urszula Giedrojć – Brzana
Tel. służbowy 691486086
adres e-mailowy u.brzana@piwkluczbork.pl

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji mgr inż. Karolina Domaszewska – Bryzik
Tel. służbowy 730008806
adres e-mailowy k.domaszewska@piwkluczbork.pl

Zespół do spraw finansowo – księgowych
Główny Księgowy Maria Huk
Tel. służbowy 785231562
adres e-mailowy m.huk@piwkluczbork.pl

Księgowa mgr Ewelina Habrych
Adres e-mailowy e.habrych@piwkluczbork.pl