Organizacja inspektoratu


Organizacja Inspektoratu
Organizację Inspektoratu określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kluczborku

Kierownictwo
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku lek. wet. Rafał Gnot
Tel. służbowy 691 491 917
adres e-mailowy r.gnot@piwkluczbork.pl

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku lek. wet. Katarzyna Lech
Tel. służbowy 691 480 135
adres e-mailowy k.lech@piwkluczbork.pl

Zespół do spraw administracyjnych – sekretariat

Inspektor Administracyjny mgr Anna Jakimowicz

Asystent Administracyjny Laura Sokołowska

adres e-mailowy l.sokolowska@piwkluczbork.pl

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych  lek. wet. Urszula Pękala – Duda
Tel. służbowy 601 089 913
adres e-mailowy u.duda@piwkluczbork.pl

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych lek. wet. Magdalena Konwant
Tel. służbowy 694 449 083
adres e-mailowy m.konwant@piwkluczbork.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt mgr inż. Wiktoria Seidel
Tel. służbowy 694 449 085
adres e-mailowy w.bujak@piwkluczbork.pl

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt mgr inż. Natalia Rychlik
adres e-mailowy n.rychlik@piwkluczbork.pl

Kontroler Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt Nicole Jaśkiewicz
adres e-mailowy n.jaskiewicz@piwkluczbork.pl

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Starszy Inspektor ds. ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji lek. wet. Katarzyna Lech
Tel. służbowy 691 480 135
adres e-mailowy k.lech@piwkluczbork.pl

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji lek. wet. Anna Jankowska – Czuczwara
Tel. służbowy 698 691 029
adres e-mailowy a.czuczwara@piwkluczbork.pl,

Kontroler Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji Patrycja Jeż

adres e-mailowy p.jez@piwkluczbork.pl

Zespół do spraw pasz i utylizacji
Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji dr n. wet. Urszula Giedrojć – Brzana
Tel. służbowy 691 486 086
adres e-mailowy u.brzana@piwkluczbork.pl

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji mgr inż. Karolina Domaszewska – Bryzik
Tel. służbowy 730 008 806
adres e-mailowy k.domaszewska@piwkluczbork.pl

Zespół do spraw finansowo – księgowych
Główny Księgowy Maria Huk
Tel. służbowy 785 231 562
adres e-mailowy m.huk@piwkluczbork.pl

Księgowa mgr Ewelina Habrych
Adres e-mailowy e.habrych@piwkluczbork.pl