Rolniczy Handel Detaliczny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje o możliwości udostępnienia rolnikom zajmującym się przetwórstwem mleka „Poradnika dobrych praktyk higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka”.


UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY CIELĄT, OWIEC I KÓZ

Właściciele gospodarstw dokonujących uboju na użytek własny : cieląt do 6 m-ca życia,  owiec i kóz zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku o zamiarze dokonania takiego uboju na 24 godziny przed ubojem. Powstałe odpady i materiały  SRM należy przekazać do uprawnianych zakładów utylizacyjnych:   Zakład Rolniczo Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A ul.Przemysłowa 4,  Śmiłowo 64-810 Kaczory tel. 77 421 24 18, 667 984 234   Zakład Utylizacyjny Padłych Zwierząt  Przedsiębiorstwo JASTA Sp.zo.o Danielów 5, 97-360 Kamieńsk tel: […]