UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY CIELĄT, OWIEC I KÓZ

Właściciele gospodarstw dokonujących uboju na użytek własny : cieląt do 6 m-ca życia,  owiec i kóz zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku o zamiarze dokonania takiego uboju na 24 godziny przed ubojem. Powstałe odpady i materiały  SRM należy przekazać do uprawnianych zakładów utylizacyjnych:   Zakład Rolniczo Przemysłowy „FARMUTIL HS” S.A ul.Przemysłowa 4,  Śmiłowo 64-810 Kaczory tel. 77 421 24 18, 667 984 234   Zakład Utylizacyjny Padłych Zwierząt  Przedsiębiorstwo JASTA Sp.zo.o Danielów 5, 97-360 Kamieńsk tel: […]


Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia- wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej


Rolniczy Handel Detaliczny

Wniosek RHD Rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania Rozporządzenie 852-2004 zalacznik II rozdział III rozp. 852- 2004 ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników1


Apel do hodowców drobiu.

Z powodu wystąpienie przypadków wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich nie karmić drobiu na  zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których maja dostęp ptaki dzikie stosować odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany […]