Sprzedaż bezpośrednia

INFORMACJA Sprzedaż bezpośrednia 20.09.2016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej


Rolniczy Handel Detaliczny

wniosek Rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania Rozporządzenie 852-2004 zalacznik II rozdział III rozp. 852- 2004 ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników1


Apel do hodowców drobiu.

Z powodu wystąpienie przypadków wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich nie karmić drobiu na  zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których maja dostęp ptaki dzikie stosować odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany […]


Świadectwa zdrowia świń

Urzędowi lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania świadectw zdrowia, w które obowiązkowo zaopatruje się świnie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na terenie powiatu kluczborskiego W odnośniku link do tabeli z wyznaczonymi lekarzami weterynarii Lek.wet. Andrzej Giedrojć – 603-674-382 Lek.wet. Andrzej Skibiński – 602-527-685 Lek.wet. Kazimierz Łagowski – 604-155-122 Lek.wet. Adam Mańdziuk – 604-806-515 Lek.wet. Radosław Plesner – 668-179-630 Lek.wet. Adam Kosarewicz – 503-188-090 Lek.wet. Dawid Wewiór – 697-332-631 Lek.wet. Andrzej Karpusiewicz – […]


Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r. w Polsce

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 18 grudnia 2016 r., w godzinach wieczornych, potwierdzono wystąpienie piątego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, w gospodarstwie przyzagrodowym, w którym utrzymywane były 72 sztuki drobiu różnych gatunków, tj. kury, w tym kury ozdobne, kaczki i perliczki. Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby położone jest w gminie Przemyśl (powiat przemyski, województwo podkarpackie). Badanie laboratoryjne próbek pobranych od ptaków z tego gospodarstwa, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. grypy ptaków w Państwowym Instytucie […]