Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


1. Przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji oraz prowadzenia dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby;
2. Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej;
3. Opracowywanie i aktualizacja planów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
4. Pobieranie próbek do celów diagnostycznych urzędowo przewidzianych badań w trybie przepisów, dotyczących zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz pobieranie prób do badań monitoringowych na zawartość pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt żywych, w tkankach i narządach zwierząt martwych;
5. Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i rejestracji w tym stwierdzenia zoonozy lub wykrycia czynnika zoonotycznego;
6. Prowadzenie dokumentacji z wykonywania zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów;
7. Nadzorowanie zagrożeń epizootycznych lub epidemiologicznych związanych z wykonywaniem działalności z zakresu medycyny weterynaryjnej, polegającej na świadczeniu usług przez podmioty prowadzące tego typu działalność;
8. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia zwierząt;
9. Przestrzeganie aktów administracyjnych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z wykonywania wyżej wymienionych zadań;
10. Wykonywanie zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt szczególnie w przypadku zaistnienia szczególnego zagrożenia epizootycznego;
11. Przygotowywanie dokumentów dla Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku wynikających z wykonywanych zadań;
12. Nadzór nad znakowaniem i rejestracją zwierząt;
13. Nadzorowanie eksportu i importu zwierząt oraz materiału biologicznego i reproduktorów;
14. Prowadzenie rejestru nadzorowanych podmiotów;
15. Obsługa baz danych w zakresie wykonywanych zadań dla powiatu;
16. Koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych,
17. Koordynacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terenie powiatu;
18. Kontrola wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).
19. Obsługa programów informatycznych funkcjonujących w Inspektoracie