Wzór oświadczenia lekarza weterynarii i przedsiębiorcy sektora spożywczego (rolnika) dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią.


oświadczenie dla lekarza weterynarii – wzór

oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego (rolnik) – wzór

 

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:

  1. oświadczenie rolnika – stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
  2. zaświadczenie lekarza weterynarii – stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.