Zgnilec amerykański pszczół -nowe granice obszaru zapowietrzonego


rozporządzenie Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2020r.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się: przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia,pszczół, pni pszczelich, plastrów, produktów pszczelich oraz sprzętu  i narzędzi używanych do pracy  w pasiece, bez zgody właściwego Powiatowego lekarza Weterynarii oraz organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.