Uncategorized


UWAGA!!! STREFA RÓŻOWA ASF W POWIECIE KLUCZBORSKIM !!!

ooo IOBSZAR NIEBIESKI ooo II OBSZAR RÓŻOWY ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/224 z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń od 04.02.2023 –gmina Byczyna;–część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w […]


GRYPA PTAKÓW (HPAI)

Na podstawie rozporządzenia nr 0510/P/2/2023 Wojewody Opolskiego zostaje uchylone rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr 0510/P/20/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów namysłowskiego,kluczborskiego i opolskiego


Nowe ogniska HPAI (podtyp: H5N1)

W związku z potwierdzeniem w dniu 21.09.2022. na terenie kraju 35 ogniska HPAI w 2022 roku oraz okresem jesienno – zimowym związanym z sezonowymi migracjami ptaków dzikich, sprzyjającym rozwojowi zakażeń HPAI u drobiu Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku przypomina o przestrzeganiu obowiązujących zasad utrzymywania drobiu. Informuje również, że w przypadku wystąpienia w gospodarstwie grypy ptaków przy braku zachowania bioasekuracji, właścicielowi stada ptaków nie przysługuje odszkodowanie.


Pomoc finansowa dla pszczelarzy

ARiMR z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ m. in. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. […]


Ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kluczborku informuje, iż lekarzami wyznaczonymi do badania przed i poubojowego zwierząt rzeźnych oraz badania mięsa w kierunku włośni w powiecie kluczborskim są: lek. wet. Karolina Gąsiewicz – tel.728 852 831 lek. wet. Andrzej Giedrojć – tel. 603 674 382 Zgodnie z § 3, ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz Weterynarii  dopuszcza – PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU […]